Wybór formy

Naszym Klientom oferujemy dwie formy współpracy :

1. Oddelegowanie Naszego pracownika ( zatrudnionego w naszej Firmie ) do opieki nad Podopiecznym w jego miejscu zamieszkania. Polecamy Państwu opiekunkę domową, medyczną, która posiada stosowne doświadczenie zawodowe lub życiowe, posiada ukończone kursy opiekuna medycznego, o odpowiednich cechach charakteru do sprawowania opieki nad osobą starszą, chorą, czy niepełnosprawną. Zatrudniamy osoby zarówno z Polski, jak i panie z Ukrainy. W tej formie współpracy zapewniamy:

 • bieżący nadzór i kontrolę nad jakością sprawowanej opieki
 • zastępstwo w przypadku choroby, czy rezygnacji opiekunki z pracy
 • ciągłość opieki nad pacjentem w domu
 • wizyty wykwalifikowanego personelu – pielęgniarki, która przeprowadza bieżący wywiad z Pacjentem i opiekunką, jeden raz w miesiącu ( dotyczy usługi opieki całodobowej ).

Jak zacząć współpracę z Nami ?

 • zadzwoń do Nas, wypełnij Formularz dla Klienta, napisz maila
 • po otrzymaniu zgłoszenia i zapoznaniu się ze stanem pacjenta, formą opieki wycenimy w przybliżeniu koszt opieki
 • jeśli sytuacja tego wymaga, szczególnie w przypadku usługi opieki całodobowej lub gdy Pacjent, czy Rodzina Pacjenta chce dobrać, przeanalizować najlepszy wariant opieki, potrzebuje doradztwa w zakresie opieki domowej czy pielęgniarskiej, potrzebny jest bezpośredni wywiad z Pacjentem, by stwierdzić stan fizyczny i psychiczny Podopiecznego/ej, pojedziemy pod wskazany adres osobiście. Koszt dojazdu został określony w cenniku (patrz rubryka Warunki współpracy – Cennik )
 • po zaakceptowaniu warunków usługi przez Nas i przez Klienta przed podjęciem współpracy podpisujemy niezbędne dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty email
 • w ustalonym terminie Nasz Pracownik zostaje oddelegowany do opieki
 • za świadczone usługi wystawiamy na życzenie Klienta fakturę lub KP.

2. Przeprowadzenie Rekrutacji Opiekunki na konkretne zlecenie Klienta tzw. Pośrednictwo Opiekunki.
Klient określa kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie oraz inne wymagania dotyczące Opiekunki. Spośród naszej bazy pracowników lub w zewnętrznym procesie rekrutacji wyłaniamy dwóch najlepszych kandydatów na stanowisko opiekuna, spośród których wspólnie z Klientem wybrany zostaje najlepszy z nich. Po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego rola Agencji Opiekunek dobiega końca.

Jak zacząć współpracę z Nami ?

 • zadzwoń do Nas, wypełnij Formularz dla Klienta, napisz maila
 • określ dokładnie swoje wymagania potrzebne, by rozpocząć rekrutacje na stanowisko opiekunki
 • po zapoznaniu się z wymaganiami Klienta określimy wysokość jednorazowej prowizji za usługę rekrutacji
 • prowizja płatna jest w dwóch ratach, pierwsza przy podpisaniu umowy zlecenia, druga po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze opiekunki
 • Agencja Opiekunek przedstawia wyłonione kandydatki do akceptacji osobiście, mailowo, telefonicznie, ew.inna forma uzgodniona wspólnie z Klientem
 • za świadczoną usługę Agencja Opiekunek wystawi na życzenie Klienta fakturę.

Zapraszamy serdecznie do Współpracy z Nami.
Wybór i wariant usługi zależy wyłącznie od Państwa.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doborze odpowiedniej kandydatki na opiekunkę.
Usługi opiekuńcze świadczymy od 1996 roku.

 

,, Ludzie płacą Opiekunce za jej pracę, a za serce pozostają jej winni ”